Partnerplast

Производитель строительных профилей

Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Profil PCV typu J Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Narożnik perforowany giętki Profil PCV okapowy z foliową osłoną Narożnik PCV łukowy Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Profil PCV okapowy prosty Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Profil 'L' Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką zatapianą Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Kątowniki samoprzylepne białe Kątowniki samoprzylepne w okleinie Profil PCV okapowy Alubutyl Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Profile przyokienne białe z uszczelką i siatką zatapianą (niemiecka) Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Narożnik PCV perforowany prosty Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Łącznik piórowy Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Narożnik PCV do mokrych tynków Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²) Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Taśma rozprężna Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką