Partnerplast

Produttore di profili per edilizia

Profil PCV typu J Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Taśma rozprężna Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Narożnik perforowany giętki Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Profil PCV okapowy prosty Profil 'L' Profile przyokienne białe z uszczelką i siatką zatapianą (niemiecka) Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Profil PCV okapowy Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Narożnik PCV do mokrych tynków Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Alubutyl Kątowniki samoprzylepne w okleinie Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Profil PCV okapowy z foliową osłoną Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Łącznik piórowy Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Narożnik PCV łukowy Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką zatapianą Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Narożnik PCV perforowany prosty Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Kątowniki samoprzylepne białe