Partnerplast

Produttore di profili per edilizia

Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Kątowniki samoprzylepne białe Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Profil 'L' Profil PCV okapowy prosty Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Profil PCV typu J Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką zatapianą Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Łącznik piórowy Profile przyokienne białe z uszczelką i siatką zatapianą (niemiecka) Taśma rozprężna Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Narożnik perforowany giętki Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Profil PCV okapowy z foliową osłoną Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Narożnik PCV łukowy Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Kątowniki samoprzylepne w okleinie Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Narożnik PCV perforowany prosty Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Alubutyl Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Narożnik PCV do mokrych tynków Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²) Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Profil PCV okapowy Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu