Partnerplast

Building profiles' manufacturer

Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Profil PCV typu J Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Łącznik piórowy Kątowniki samoprzylepne w okleinie