Partnerplast

Building profiles' manufacturer

Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony

White window reveal beads 6 mm with seal - adjustable plastic (soft) component NOVELTY!

Catalogue number PP90145-147

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 2.6 lm,
Quantity in package: 60 pcs.,

Price list
Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki

Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki NOVELTY!

Catalogue number PP80053-056

Material: PVC
Standard widths: 3 mm, 6 mm,
Standard lengths: 2 lm, 2,5 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką

Finishing bead – stop profile with mesh NOVELTY!

Catalogue number PP80034-039

Material: PVC
Standard widths: 3 mm, 6 mm,
Standard lengths: 2 lm, 2,5 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,
Opcja: Siatka spajana ultradźwiękami (ZOBACZ)

Price list
Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną

Windowsill profile with mesh and dilatation tape NOVELTY!

Catalogue number PP80045-046

Material: PVC
Standard widths: 25x25 cm,
Standard lengths: 2 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs., 30 pcs.,

Price list
Profil PCV okapowy prosty

Profil PCV okapowy prosty NOVELTY!

Catalogue number PP80051-052

Material: PVC
Standard lengths: 2,5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 20 pcs., 25 pcs.,

Price list