Partnerplast

Building profiles' manufacturer

Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony

White window reveal beads 6 mm with seal - adjustable plastic (soft) component NOVELTY!

Catalogue number PP90145-147

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 2.6 lm,
Quantity in package: 60 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm z uszczelką oraz taśmą paraprzepuszczalną zewnętrzną z butylem (25 mm)

Window reveal beads 3 mm and 6 mm with seal and vapor-permeable outside tape with butyl (25 mm) NOVELTY!

Catalogue number PP90078 - 085

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm z uszczelką oraz taśmą paraprzepuszczalną zewnętrzną z butylem (25 mm) i siatką (146 g/m²)

Window reveal beads 3 mm and 6 mm with seal and vapor-permeable outside tape with butyl (25 mm) and mesh (146 g/m²) NOVELTY!

Catalogue number PP90094 - 101

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm z uszczelką oraz taśmą paroszczelną wewnętrzną z butylem (25 mm) i siatką (146 g/m²)

Window reveal beads 3 mm and 6 mm with seal and vapor-resistant inside tape with butyl (25 mm) and mesh (146 g/m²) NOVELTY!

Catalogue number PP90102 - 109

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm z uszczelką oraz taśmą paroszczelną wewnętrzną z butylem (25 mm)

Window reveal beads 3 mm and 6 mm with seal and vapor-resistant inside tape with butyl (25 mm) NOVELTY!

Catalogue number PP90086 - 093

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm bez uszczelki, z taśmą paraprzepuszczalną zewnętrzną z butylem i siatką (146 g/m²)

Window reveal beads 3 mm and 6 mm without seal, with vapor-permeable outside tape with butyl and mesh (146 g/m²) NOVELTY!

Catalogue number PP90126 - 133

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm bez uszczelki, z taśmą paraprzepuszczalną zewnętrzną z butylem

Window reveal beads 3 mm and 6 mm without seal, with vapor-permeable outside tape with butyl NOVELTY!

Catalogue number PP90110 - 117

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm bez uszczelki, z taśmą paroszczelną wewnętrzną z butylem i siatką (146 g/m²)

Window reveal beads 3 mm and 6 mm without seal, with vapor-resistant inside tape with butyl and mesh (146 g/m²) NOVELTY!

Catalogue number PP90134 - 141

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profile przyokienne 3 i 6 mm bez uszczelki, z taśmą paroszczelną wewnętrzną z butylem

Window reveal beads 3 mm and 6 mm without seal, with vapor-resistant inside tape with butyl NOVELTY!

Catalogue number PP90118 - 125

Material: PVC
Standard lengths: 2.5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profil PCV okapowy prosty

Profil PCV okapowy prosty NOVELTY!

Catalogue number PP80051-052

Material: PVC
Standard lengths: 2,5 lm, 3 lm,
Quantity in package: 20 pcs., 25 pcs.,

Price list
Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki

Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki NOVELTY!

Catalogue number PP80053-056

Material: PVC
Standard widths: 3 mm, 6 mm,
Standard lengths: 2 lm, 2,5 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list
Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną

Windowsill profile with mesh and dilatation tape NOVELTY!

Catalogue number PP80045-046

Material: PVC
Standard widths: 25x25 cm,
Standard lengths: 2 lm, 3 lm,
Quantity in package: 25 pcs., 30 pcs.,

Price list
Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką

Finishing bead – stop profile with mesh NOVELTY!

Catalogue number PP80034-039

Material: PVC
Standard widths: 3 mm, 6 mm,
Standard lengths: 2 lm, 2,5 lm,
Quantity in package: 25 pcs.,

Price list