Partnerplast

Building profiles' manufacturer

Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Narożnik PCV łukowy Profil PCV okapowy prosty Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Alubutyl Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Łącznik piórowy Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Kątowniki samoprzylepne w okleinie Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Profil PCV typu J Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Narożnik PCV perforowany prosty Profil PCV okapowy z foliową osłoną Profil 'L' Narożnik perforowany giętki Narożnik PCV do mokrych tynków Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Taśma rozprężna Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Kątowniki samoprzylepne białe Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Profil PCV okapowy Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²)