Partnerplast

Hersteller von kunststoffprofilen Für die bauindustrie

Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Narożnik PCV do mokrych tynków Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²) Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Narożnik PCV perforowany prosty Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Łącznik piórowy Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Profile przyokienne białe z uszczelką i siatką zatapianą (niemiecka) Profil PCV okapowy Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką Profil PCV okapowy z foliową osłoną Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Alubutyl Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką zatapianą Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Kątowniki samoprzylepne w okleinie Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Kątowniki samoprzylepne białe Profil 'L' Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Narożnik perforowany giętki Profil PCV okapowy prosty Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Narożnik PCV łukowy Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Profil PCV typu J Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Taśma rozprężna