Partnerplast

Výrobce stavebních profilů

Listwa do boniowania H-5 / 2 cm Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Listwy maskujące komorowe białe z noskiem i bez noska Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem na całej szerokości Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Profil maskujący samoprzylepny do płyt kartonowo-gipsowych Kątowniki samoprzylepne białe Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki Listwa do boniowania H-1 / 1 cm Narożnik perforowany giętki Narożnik perforowany giętki z siatką (146 g/m²) Alubutyl Kątowniki samoprzylepne w okleinie Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Narożnik PCV łukowy Listwy do boniowania H-1, H-2, H-3 i H-5 / 1 cm i 2 cm z foliową osłoną Narożnik łukowy z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką Listwa do boniowania H-1 / 2 cm Taśma rozprężna Profile przyokienne białe z uszczelką i siatką zatapianą (niemiecka) Profil PCV typu J Narożnik PCV perforowany z siatką (146 g/m²) 140 i 200 mm Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwy maskujące w kolorze folii Renolit bez uszczelki Narożnik PCV perforowany prosty Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z butylem i klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paraprzepuszczalna - zewnętrzna, z klejem na całej szerokości Profile przyokienne w kolorze brąz 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Profil PCV okapowy z foliową osłoną Listwa do boniowania H-2 / 2 cm Profil podparapetowy z siatką i taśmą dylatacyjną Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5 Profil dylatacyjny z siatką - kątowy do elewacji Listwy maskujące płaskie samoprzylepne Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką (146 g/m²) Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) bez butylu Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym Profile przyokienne w kolorze antracyt 3 mm i 6 mm z uszczelką Listwa zakończeniowa - odcinająca bez siatki Profil PCV okapowy prosty Profil 'L' Listwa do boniowania H-3 / 2 cm Taśma paroszczelna - wewnętrzna, z klejem jednostronnie (19 mm) Taśma paroszczelna – wewnętrzna, z siatką (146 g/m²) Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm z uszczelką i siatką zatapianą Listwa do boniowania H-1, H-2, H-3, H-5 z siatką i foliową osłoną Profile przyokienne białe 6 mm z uszczelką - plastyczny (miękki) element tracony Profil PCV okapowy Łącznik piórowy Profil dylatacyjny z siatką - prosty do elewacji Listwa zakończeniowa - odcinająca z siatką Narożnik PCV do mokrych tynków Taśma paraprzepuszczalna – zewnętrzna, z butylem i klejem obustronnie (19 mm + 9 mm) Listwy maskujące komorowe w kolorze Renolit z noskiem i bez noska Profile przyokienne białe 3 mm i 6 mm bez uszczelki z siatką (146 g/m²)